#BİLİM

Aslında uzun makaleleri vardır fakat basite indirgiyorum bilenler var ise hemen öyle kolay değil demeye çalışmasın.!!!
Kardashev Scale (CETVELİ) Hakkında bilgi vermek istiyorum.
Öncelikle kardashev yani okunuşu bilmeyenler için kardaşev cetveli nedir? Ne değildir?

Bu cetvel öncelikle rus astrofizikçi dünyadışı yaşamla ilgilenen Nikolai Kardashev’den gelmektedir onun tarafından 1964 yılında ortaya atılmıştır.

Cetvelimizde 3 Tip vardır yani tip dediğim şey seviye olarak söylenedebilir.

TİP1 , TİP2 , TİP3 şeklindedirler.

Öncelikle biz insanoğulları olarak henüz bu cetvelin 1. seviyesine bile geçemedik. Çoğu fizikçiler 0 ile 1 arasındayız diyorlar. Ünlü Fizikçi Michio Kaku’ya göre 100-200 yılı bulcak TİP1 olmamız.

Açıklama olarak da şöyledirler

TİP1: Uygarlıklar, Dünya’daki enerji seviyemizin yakınlarındadır. Yani en yakınımızdaki enerjiyi kullanabilmek ve ona hükmedebilmeyi söylüyor bu cümle, Volkanlar, hava koşulları hatta ve hatta depremlerden bile enerji üretilebilir deniyor teoride.

TİP2: yıldızlarının saçtığı enerjinin ciddi bir bölümünü ya da tamamını kullanırlar. Bunun için yıldızlarını Dyson küreleri ve benzeri yapılar ile hapsedebilir. Dyson küresini aşağıda açıklıycam ne olduğunu merak edenler olursa.

TİP3: ise, içinde bulunduğu galaksinin enerjisinin ciddi bir bölümünü ya da tamamını kullanabilmektedir. Tip 3 seviyesine karadelikler, nötron yıldızları (özellikle Magnetar denen, kısa ömürlü ancak müthiş güçlü manyetik alanlara sahip olan nötron yıldızları), beyaz cüceler gibi kompakt objelerden de edinilebilecek enerjinin dahil olduğunu hatırlatalım.

 

Göründüğü üzere cetvel oldukça basit bir şekil içermektedir.

Bir uygarlık yüzlerce yıldız sistemine yayılmış olabilir ancak bir yıldızın bütün enerjisini hapsedemiyorsa kendisine Tip 2 denmemektedir, öte yandan yıldız sistemlerini asla terketmemiş ancak bir Dyson Küresi ile örmüş uygarlıklar Tip 2 sayılmaktadır. Bunun yanında uygarlık tipleri arasındaki enerji farkı muazzamdır; özellikle Tip 2 ve Tip 3 arasındaki fark dudak uçuklatır. Ne de olsa sadece tek bir yıldızın enerjisini hapsetmek ve yüzlerce milyar yıldızın + nötron yıldızları ve karadelikler gibi kompakt objelerin enerjilerini hapsetmek arasında fark inanılmaz ölçüdedir. Bu sebeple bazı bilim insanları Kardashev Cetveli’ni modernize etmişlerdir.

Carl Sagan adlı fizikçi, Kardashev Cetveli’ni biraz daha detaylandırmış ve daha esnek sınırlar belirlemiştir.

Sagan’a göre:

Tip 1 uygarlıklar (10^16 Watt),

Tip 2 uygalıklar (10^26 Watt),

Tip 3 uygarlıklar (10^36 Watt) enerji kullanmaktadırlar.

2012 yılında Dünya’nın ortalama enerji tüketimi yaklaşık 17.54 Terawatt’a (17.54 x 10^12 Watt) denk gelmekteydi. Bu da bizi yaklaşık olarak Tip 0,7 yapmaktadır.

 

 

Dyson Küresi Hakkında : Dünya’nın bitmek tükenmek bilmeyen enerji ihtiyacını karşılamak için Güneş’in çevresine bir kafes örebilir ve bu kafesin iskeletini konserlerdeki sahne ışıklarında olduğu gibi milyarlarca güneş paneliyle kaplayabiliriz.

Güneş kafesi Dünya’ya ulaşan Güneş ışığını kesmeden, Güneş enerjisinden maksimum ölçüde yararlanmamızı sağlar. Uzaydaki güneş kafesi Dünya’yı saran bulutlu havalar yüzünden asla enerji kaybına uğramaz.

Magnetar : ışıma enerjisini sahip olduğu muazzam manyetik alanından sağlayan bir çeşit nötron yıldızıdır.

beyaz cüceler: yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanır ve güneş kütlesinin % 60’ı kütlesinde olmasına karşılık hacmen dünya büyüklüğündedir.

 

Kaynaklar

Vikipedia

YiğitHAN
Bu alana reklam verebilirsiniz!